dnes je 22.2.2024

Input:

6/1954 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949

č. 6/1954 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 5. ledna 1954
o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949.
Ministr zahraničního obchodu vyhlašuje v dohodě s ministrem zahraničních věcí podle vládní vyhláška č. 292/1949 Sb., o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu:
Dnem 16. prosince 1953 nabyla prozatimní účinnosti ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené ke shora uvedenému protokolu o podmínkách přístupu, která se týkají těchto položek československého celního sazebníku:
ex 103 b) lněný olej; ex 132 b) masové výtažky; ex 630 I. d) 1 alfa) folikulární hormony krystalované, upravené pro drobný prodej; ex 630 I, d) 1 beta) jiné folikulární hormony krystalované,

a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
K těmto státům přistupuje od 16. prosince 1953 Uruguay.
 
Dvořák v. r.