dnes je 9.12.2023

Input:

61/1957 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, platné do 7.5.1963

č. 61/1957 Zb.
[zrušené č. 25/1965 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 21. srpna 1957
o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví.
Mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky byla dne 30. dubna 1957 sjednána Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví.
Vláda Československé republiky Dohodu schválila dne 19. června 1957.
Podle svého článku 11. Dohoda vstoupila v účinnost dnem 25. června 1957 výměnou not o jejím schválení.
České znění Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.1)
 
David v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Na straně 31.