dnes je 16.4.2024

Input:

62/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o nabytí účinnosti nového znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM), platné do 31.12.1974

č. 62/1967 Zb.
[zrušené č. 106/1975 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 31. května 1967
o nabytí účinnosti nového znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM)
Dnem 1. dubna 1967 nabývá účinnosti nové znění Přílohy I (Mezinárodní řád pro přepravu nebezpečného zboží po železnicích - RID) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. února 1961. Tímto dnem pozbývá platnosti dosavadní znění Přílohy I, publikované vyhláškou ministra dopravy a spojů č. 53/1962 Sb. ze dne 1. června 1962.
Tím se současně mění ustanovení předposledního odstavce vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 6/1965 Sb. ze dne 14. prosince 1964 o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) a Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV).
Český překlad Přílohy I vydá ministerstvo dopravy jako samostatnou publikaci; její odevzdání do prodeje oznámí v Přepravním a tarifním věstníku.
 
David v. r.