dnes je 3.12.2023

Input:

63/1967 Sb., Rozhodnutí presidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv

č. 63/1967 Zb.
ROZHODNUTÍ
PRESIDENTA REPUBLIKY
podle článku 62 odst. 1 bod 1 ústavy
o sjednávání mezinárodních smluv
Na základě zmocnění, daného mi Ústavou, vydávám - s výhradou jiného rozhodnutí v jednotlivých případech -
toto rozhodnutí:
1. přenáším
a) sjednávání mezinárodních smluv, které nevyžadují souhlasu Národního shromáždění (článek 42 Ústavy), na vládu,
b) sjednávání mezinárodních smluv, které upravují otázky spadající výlučně do oboru působnosti jednoho ministerstva nebo jiného ústředního orgánu státní správy řízeného členem vlády a svým významem nepřesahují rámec jeho působnosti, na člena vlády pověřeného řízením tohoto ministerstva nebo jiného ústředního orgánu;
2. stanovím, že
a) přenesení pravomoci podle odst. 1 se vztahuje obdobně na sjednávání mnohostranných mezinárodních smluv, přístup k nim a jejich přijetí,
b) smlouvy uvedené v odst. 1 písm. b), pokud jsou podle výslovného ustanovení platné mezinárodní smlouvy sjednávány k provedení některých jejích zásad současně dvěma členy vlády, mohou být sjednány ve formě jednoho společného smluvního dokumentu.
V Praze dne 21. června 1967
 
Novotný v. r.