dnes je 19.7.2024

Input:

64/1949 Sb., Zákon, kterým se mění předpisy o uznání rozhodnutí v manželských věcech, vydaných soudy nebo úřady v cizině, v oblasti československého právního řádu

č. 64/1949 Zb.
[zrušené nepriamo č. 142/1950 Zb.]
ZÁKON
ze dne 23. února 1949,
kterým se mění předpisy o uznání rozhodnutí v manželských věcech, vydaných soudy nebo úřady v cizině, v oblasti československého právního řádu.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. 1.
Ustanovení § 3, odst. 2 zákona ze dne 3. října 1946, č. 199 Sb., o uznání rozhodnutí v manželských věcech, vydaných soudy nebo úřady v cizině, v oblasti československého právního řádu, se mění a zní:
„(2) Předpisy platné v tuzemsku o příslušnosti v manželských věcech nebrání tomu, aby rozhodnutí bylo uznáno, nebyl-li v době rozhodnutí některý z manželů státním občanem československým nebo neměl-li v oné době na území Československé republiky své bydliště (obvyklý pobyt).“
Čl. 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě s ministry vnitra a zahraničních věcí.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Dr. Čepička v. r.