dnes je 21.4.2024

Input:

64/1955 Sb., Zákonné opatření o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči

č. 64/1955 Zb.
[zrušené nepriamo č. 20/1966 Zb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 15. prosince 1955
o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
Čl. I.
Zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči, se mění a doplňuje takto:
§ 16 odst. 2 zní:
„(2) Podrobné předpisy k provedení části I v oboru ministerstva dopravy, pokud jde o preventivní a léčebnou péči na železnicích, a v oboru ministerstva vnitra vydají a potřebné odchylky stanoví příslušní ministři v dohodě s ministrem zdravotnictví; jsou oprávněni zejména stanovit, že zařízení preventivní a léčebné péči zřizují a provozují orgány v oboru jejich působnosti.“
Čl. II.
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři zdravotnictví, dopravy a vnitra.
 
Zápotocký v.r.
Fierlinger v.r.
Široký v.r.
Dr. Dolanský v.r.
gen. arm. Dr. Čepička v.r.
Kopecký v.r.
Ing. Jankovcová v.r.
Poláček v.r.
Dr. Škoda v.r.
Barák v.r.
Ing. Šimůnek v.r.
Dr. Kyselý v.r.
Plojhar v.r.
Dr. Šlechta v.r.
Bakuľa v.r.
David v.r.
Ďuriš v.r.
Krajčír v.r.
Krosnář v.r.
Krutina v.r.
Machačová v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Štoll v.r.
Tesla v.r.
Uher v.r.
Beran v.r.
Jonáš v.r.
Reitmajer v.r.
Smida v.r.
Dr. Bartuška v.r.
Bukal v.r.
Dvořák v.r.
Dr. Kahuda v.r.
Málek v.r.
Maurer v.r.
Dr. Neuman v.r.
Ouzský v.r.
Pospíšil v.r.
Ing. Púčik v.r.
Ing. Púčik v.r.
Dr. Vlasák v.r.
Zatloukal v.r.