dnes je 16.4.2024

Input:

64/1964 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o doplnění vyhlášky č. 87/1963 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou

č. 64/1964 Zb.
[zrušené nepriamo č. 30/1966 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 24. března 1964
o doplnění vyhlášky č. 87/1963 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a s Ústřední radou odborů stanoví podle § 5 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 84/1963 Sb., o Státní mzdové komisi:
Čl. I
Ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 87/1963 Sb. se doplňuje další větou tohoto znění:
„Ustanovení tohoto odstavce platí pro pracovníky uvedené v § 1 odst. 1 č. 1 i po tom, kdy začnou být odměňováni podle jednotných celostátních úprav;1i tyto zemědělské výroby jsou jim však odprodávány za ceny uvedené v § 7 odst. 3.“
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.
 
Ministr:
inž. Burian v. r.
 

Poznámky pod čiarou