dnes je 20.7.2024

Input:

65/1945 Sb., Vyhláška o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku

č. 65/1945 Zb.
VYHLÁŠKA MINISTERSTVA NÁRODNÍ OBRANY
ze dne 11. srpna 1945
o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku.
(1) Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ve znění vyhlášky ministra národní obrany ze dne 26. února 1934, č. 30 Sb.,pro brance odvedené v roce 1945 jako termín pro nastoupení

do presenční služby,
do vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy
tyto náhradní termíny:
1. říjen 1945
1. duben 1946
1. říjen 1946
1. duben 1947.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro brance odvedené dříve, kteří pro odklad presenční služby nebo pro odsunutí vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy teprve v roce 1945 nebo 1946.
(3) Branci, na které se vztahují se nástupní termíny uvedené v odstavci 1, budou povoláni do činné vojenské služby jednotlivě svolávacími lístky.
 
Gen. Svoboda v. r.