dnes je 22.2.2024

Input:

65/1955 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců

č. 65/1955 Zb.
[zrušené nepriamo č. 91/1958 Zb.]
VYHLÁŠKA
předsedy vlády
ze dne 21. prosince 1955,
kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců.
Předseda vlády vyhlašuje podle § 4 odst. 2 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění, připojené opatření Ústřední rady odborů ze dne 10. listopadu 1955 o změnách v organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, vydané se souhlasem vlády republiky Československé.
 
Široký v.r.
 
Opatření Ústřední rady odborů
ze dne 10. listopadu 1955
o změnách v organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců.
Ústřední rada odborů stanoví se souhlasem vlády republiky Československé podle § 4 odst. 2 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění:
Čl. I.
Opatření ústřední rady odborů ze dne 18. prosince 1953 o organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, uveřejněné vyhláškou předsedy vlády č. 100/1953 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 4 zní:
„Součástí nemocenského pojištění je též poskytování rodinných přídavků, výbavného, výběrové rekreace Revolučního odborového hnutí a výběrové rekreace školní mládeže v pionýrských táborech Revolučního odborového hnutí. K výdajům nemocenského pojištění patří též poskytování příspěvků na dietní stravování zaměstnanců v nočních sanatoriích a na výstavbu, vybavení a stavební údržbu kulturních a tělovýchovných zařízení Revolučního odborového hnutí.“
2. § 7 zní:
„Nemocenské pojištění zaměstnanců závodů se provádí v závodech a v odborových svazech (část druhá), nemocenské pojištění zaměstnanců malých závodů se provádí v odborových svazech zaměstnanců v zemědělství a v místním hospodářství (část třetí).“
3. § 8 odst. 2 zní:
„(2) Odborové orgány provádějící nemocenské pojištění rozhodují též o poskytnutí výběrové rekreace Revolučního odborového hnutí a výběrové rekreace školní mládeže v pionýrských táborech Revolučního odborového hnutí podle směrnic, které o tom vydá Ústřední rada odborů.“
4. § 37 odst. 1 zní:
„(1) Národ na náhradu škody podle §§ 35 a 36 uplatňuje vlastním jménem ústřední výbor. Neuzná-li závod nebo osoba třetí povinnost k náhradě škody, uplatní se nárok u soudu.“
5. § 45 odst. 3 zní
„(3) Proti rozhodnutí lze podat opravný prostředek k soudu. O příslušnosti a řízení platí ustanovení občanského soudního řádu o věcech národního pojištění. Pokud tato ustanovení mluví o Ústřední národní pojišťovně a jejích organisačních složkách, rozumí se tím příslušný ústřední výbor.“
6. § 47 zní:
„(1) Ve věcech upravených tímto opatřením, pokud se týkají provádění nemocenského pojištění v závodech a v odborových svazech, je účastníkem řízení před soudy ústřední výbor.
(2) ústřední výbor je také oprávněn vlastním jménem vymáhat pojistné, penále, náhrady dávek a náhrady za pojistné škody podle tohoto opatření.“
7. § 48 zní:
„(1) Nemocenské pojištění pro zaměstnance zemědělských malých závodů a pro jejich rodinné příslušníky se provádí v krajských výborech odborového svazu zaměstnanců v zemědělství. Nemocenské pojištění pro