dnes je 30.9.2023

Input:

66/1948 Sb., Zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. května 1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů

č. 66/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 18. března 1948,
kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. května 1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Ustanovení zákona č. 132/1946 Sb. platí i pro výměru odpočivných (zaopatřovacích) platů zaměstnanců státu a svazků územní samosprávy, kteří byli přeloženi do výslužby (provise), po případě u nichž byl služební poměr zrušen bez újmy nároku na odpočivné (zaopatřovací) platy přede dnem 17. června 1946, a pro výměru zaopatřovacích platů pozůstalých po těchto zaměstnancích, jakož i po zaměstnancích zemřelých před tímto dnem v činné službě.
§ 2.
K rozhodnutím a opatřením podle tohoto zákona je příslušný úřad, jehož likvidující orgán zařizuje výplatu odpočivných (zaopatřovacích) platů.
§ 3.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provedou jej ministři financí, vnitra a pošt.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Nosek v. r.
Dr. Neuman v. r.