dnes je 16.4.2024

Input:

67/1947 Sb., Vyhláška, jíž se mění vyhláška ministerstva průmyslu, obchodu a živností ze dne 4. listopadu 1939, č. 268 Sb., kterou se vydává všeobecné nařízení o určení hospodářských skupin odborného členění Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu a oboru jejich působnosti, ve znění vyhlášek ze dne 8. ledna 1940, č. 31 Sb., ze dne 7. února 1941, č. 75 Sb., a ze dne 2. srpna 1941, č. 301 Sb.

č. 67/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra průmysl
ze dne 17. dubna 1947,
jíž se mění vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 4. listopadu 1939, č. 268 Sb., kterou se vydává všeobecné nařízení o určení hospodářských skupin odborného členění Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu a oboru jejich působnosti, ve znění vyhlášek ze dne 8. ledna 1940, č. 31 Sb., ze dne 7. února 1941, č. 75 Sb. a ze dne 2. srpna 1941, č. 301 Sb.
Podle § 1 vládního nařízení ze dne 23. června 1939, č. 168 Sb., o organické výstavbě hospodářství, a podle §§ 6, 7, 23 a 25 prvního prováděcího nařízení k vládnímu nařízení o organické výstavbě hospodářství ze dne 29. srpna 1939, č. 197 Sb., nařizuji:
Čl. I.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 268/1939 Sb. ve znění vyhlášek č. 31/1940 Sb., č. 75/1941 Sb. a č. 301/1941 Sb., se mění takto:
1. § 1, bod X. zní:
„X. Hospodářská skupina průmyslu energetického.“
2. § 1, bod XI. a XII zní:
„XI/XII. Hospodářská skupina dřevařského průmyslu.“
3. § 1, bod XVIII. a XIX. zní:
„XVIII/XIX. Hospodářská skupina textilního a oděvního průmyslu.“
4. § 1, bod XXII. zní:
„XXII. Hospodářská skupina vodáren.“
5. § 2, bod X. zní:
„X. Hospodářská skupina průmyslu energetického:
Výroba, rozvod a dodávka energie (elektřiny, plynu a páry) včetně dodávky vedlejších produktů při výrobě docilovaných, pokud nenáležejí do působnosti jiné hospodářské skupiny.“
6. § 2, bod XI. a XII. zní:
„XI/XII. Hospodářská skupina dřevařského průmyslu:
Výroba neb zpracování:
dřevěné moučky (ex s. č. 62);
štětin (ex s. č. 84);
dříví palivového (s.č. 133);
dříví stavebního a užitkového (s. č. 134a);
surovin soustružnických a řezbářských (s. č. 136 až 141), vyjímajíc výrobu celuloidu a ostatních umělých látek řezbářských a soustružnických, knoflíků, přezek, sponek a zapinadel k oděvům, zhotovených z těchto hmot, všeho druhu;
zboží kartáčnického a řešetářského (tř. XXVII - s. č. 275 až 278);
zboží ze slámy, třtiny, lýka, loubků a pod. (tř. XXVIII- s. č. 279-283) mimo vložky do bot, lýkové kabelky a kufry z pletiv (ex s. č. 281 b, c, a ex s. č. 282);
zboží dřevěného a zboží ze surovin soustružnických a řezbářských (tř. XXXIV - s. č. 347 až 367), mimo dřevěnou obuv (ex s. č. 356 a ex s. č. 358), dřevěné střevíce s koženými svršky (ex s. č. 356 c), fotofilmy (ex s. č. 361), knoflíky, přezky, sponky a zapinadla k oděvům všeho druhu (ex s. č. 358, 361, 362), korkové cihly (s. č. 365) a vložky do bot zcela nebo zčásti ve spojení s korkem nebo korkovými hmotami (ex s. č. 366);
hraček (ex s. č. 299, 300, 301, 309, 310, 314, 318, 342, 388, 408, 409, 410, 424, 425, 426, 480, 486, 509, 514, 520, 521, 522, 543 a 575);
vánočních ozdob skleněných (ex s. č. 388), staniolových (ex s. č. 505) a z leonského zboží (ex s.č. 524);
lamety (ex s. č. 498 a 499);
dřevěných předmětů (ex s. č. 577);
hudebních nástrojů