dnes je 7.12.2023

Input:

68/1955 Sb., Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o volném okraji námořních lodí

č. 68/1955 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 20. října 1955
o Mezinárodní úmluvě o volném okraji námořních lodí.
Dne 5. července 1930 byla v Londýně sjednána Mezinárodní úmluva o volném okraji námořních lodí, která vstoupila podle svého článku 24 v platnost dne 1. ledna 1933.
Úmluva byla ratifikována presidentem republiky dne 28. května 1955 a písemné oznámení o přístupu Československé republiky k ní bylo doručeno vládě Spojeného království Velké Britanie a Severního Irska dne 18. června 1955, takže úmluva nabyla podle svého článku 23 pro Československou republiku účinnosti dne 18. září 1955.
Státy a území, za které byly uloženy ratifikační listiny anebo učiněna písemná oznámení o přístupu nebo používání, jsou tyto: Československo, Argentina, Australie, Belgie, Brazilie, Bulharsko, Burma, Costa-Rica, Čína, Dánsko, Dominikánská republika, Ecuador, Egypt, Filipiny, Finsko, Francie, Bývalá Francouzská Indočína, Honduras, Hong-Kong, Chile, Indie, Irsko, Island, Israel, Italie, Japonsko, Jihoafrická unie, Jugoslavie, Kanada, Korea (jižní), Kuba, Liberie, Maďarsko, Malajská federace, Mexico, Německo, Nicaragua, Nizozemsko, bývalá Nizozemská Východní Indie a Curacao, Norsko, Nový Foundland, Nový Zéland (a Západní Samoa), Panama, Peru, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Spojené státy americké, Straits Settlements, Svaz sovětských socialistických republik, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taisko, Turecko, Uruguay, Velká Britannie a Venezuela.
Do původního znění i do českého překladu úmluvy a jejích Příloh i jejího Závěrečného protokolu lze nahlédnouti na ministerstvu dopravy.
 
David v.r.