dnes je 22.6.2024

Input:

69/1947 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů

č. 69/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 2. dubna 1947,
kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
Zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů se mění a doplňuje takto:
1. V § 1, odst. 1 se mění znění ustanovení písm. c) takto:
c) na každé dítě, na něž přísluší výchovné,
při 1 dítěti. . . . .Kčs 1800,-,
na 2 děti. . . . . . Kčs 4200,-,
na 3 děti. . . . . . Kčs 7200,-,
na 4 děti. . . . . . Kčs 10 800,-,
na 5 dětí. . . . . . Kčs 15 000,-,
na 6 dětí. . . . . . Kčs 19 800,-,
na 7 dětí. . . . . . Kčs 25 200,-,
na osmé a každé další dítě přísluší roční přídavek ve výši. . . . . . Kčs 6000,-.
2. V § 2, odst. 1 se mění znění ustanovení písm. D takto:
D. na každé dítě, na něž přísluší výchovné, platí obdobně ustanovení § 1, odst. 1, písm. c).
3. § 3 se mění a zní takto:
§ 3
(1) Zvláštní přídavek podle § 1 a § 2 jest splatný měsíčně zároveň se služným, (platem mu odpovídajícím) a není součástí pensijní základny.
(2) Pojistné podle zákona ze dne 15. října 1925, č. 221 Sb. o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců ve znění předpisů jej měnících a doplňujících se vyměřuje jen ze zvláštních přídavků podle § 1, odst. 1, písm. a), b) a § 2, odst. 1, písm. A), B), C).
(3) Zvláštní přídavky podle § 1, odst. 1, písm. c) a podle § 2, odst. 1, písm. D) nejsou podrobeny dani důchodové.
Článek II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1947 a provedou jej všichni členové vlády.
 
Dr, Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Ursíny v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
Masaryk v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Sr. Dolanský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Zmrhal v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ing. Kopecký v. r.
Hála v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Franek v. r.
Dr. Clementis v. r.
Lichner v. r.