Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

7/2021 F.s., Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/007922/2021-441 o zrušení Smernice Ministerstva financií SR k záverečnému hodnoteniu dokončených stavieb a definitívnemu priznávaniu kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu, číslo 22778/1999-41 z 13. 12. 1999

7/2021 F. s.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/007922/2021-441
o zrušení Smernice Ministerstva financií SR k záverečnému hodnoteniu dokončených stavieb a definitívnemu priznávaniu kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu, číslo 22778/1999-41 z 13. 12. 1999
Zrušuje sa: Smernica Ministerstva financií SR č. 22778/1999-41 z 13. 12. 1999 k záverečnému hodnoteniu dokončených stavieb a definitívnemu priznávaniu kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu.

V nadväznosti na súčasnú aplikačnú prax v oblasti hodnotenia investícií a projektov investičného charakteru financovaných z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu sa Smernica Ministerstva financií SR č. 22778/1999-41 z 13. 12. 1999 k záverečnému hodnoteniu dokončených stavieb a definitívnemu priznávaniu kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu stala obsolétnou. Vzhľadom na uvedené a s cieľom znižovania administratívnej záťaže sa navrhuje derogácia tejto smernice.
Radovan Majerský
generálny riaditeľ
sekcie rozpočtovej politiky
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore