dnes je 21.5.2024

Input:

71/1948 Sb., Dohoda mezi republikou Československou a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek

č. 71/1948 Zb.
DOHODA
mezi republikou Československou a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ A NOVÉHO ZÉLANDU
BYLA VÝMĚNOU NOT SJEDNÁNA TATO DOHODA:
(Překlad).
Nový Zéland.

P. M. 58/60/6.
Department zahraničních věcí.
Wellington N. Z.
7. listopadu 1946.
Pane,
mám čest odvolati se na dřívější korespondenci týkající se otázky peněz držených na Novém Zélandě Správcem nepřátelského majetku, a to podle nařízení o nepřátelském majetku, a který patří československým osobám, a na korespondenci týkající se otázky peněžních částek, které požadují novozélandské osoby na Čechoslovácích. Seznamy těchto peněz, obsahující podrobnosti o takových požadavcích ke dni 31. března 1946, byly Vám již odevzdány.
Mám nyní čest Vám oznámit, že vláda Nového Zélandu by byla ochotna přijmout tuto úpravu uvolňování zmíněných pohledávek:
1. Vláda Nového Zélandu se zavazuje, že všechny peněžní pohledávky na Novém Zélandě náležející československým osobám budou k jejich volné disposici, při čemž ovšem tyto pohledávky jsou podrobeny devisovým předpisům současně platným na Novém Zélandě, a to pokud se tkne transferu přes Londýn podle ustanovení Peněžní dohody uzavřené mezi Spojeným královstvím a Československem, podepsané 1. listopadu 1945, za podmínky, že vláda Československé republiky bere na sebe stejný závazek ohledně peněžních pohledávek, náležejících novozélandským osobám a koncernům, při čemž tyto pohledávky jsou podrobeny devisovým předpisům současně platným v Československu.
2. Československá vláda uznává, že československé osoby, které jsou dlužníky novozélandských osob, zůstávají zavázány svým věřitelům, dokud dluhy nebudou plně splaceny podle ustanovení příslušných soukromoprávních ujednání. V této souvislosti pomůže československá vláda novozélandským věřitelům vypátrati a určiti jejich dlužníky, ulehčiti splnění nároků věřitelů vůči původním dlužníkům, jejich dědicům nebo nástupcům.
Bude-li Vaše vláda souhlasiti se shora navrženou úpravou, navrhuje se, aby tento dopis s Vaší potvrzující odpovědí tvořil formální dohodu mezi našimi oběma vládami, a to s účinností od data Vaší odpovědi.

S projevem úcty
FOSS SHANAHAN,
úřadující sekretář pro věci zahraniční.

Dr. Josef Němeček,
československý generální konsul,
Box 3644 S, G. P. O.
Sydney,
Nový Jižní Wales.
(Překlad.)

Generální konsulát ČSR v Sydney.
30. července 1947.
Č. 2034/47.
Státnímu tajemníkovi zahraničních věcí,
Department zahraničních věcí,
Wellington, N. Z.
Pane,
mám čest podati Vám zprávu o tom, že jsem obdržel instrukce své vlády, abych učinil vládě Nového Zélandu toto sdělení:
Vláda Československé republiky má čest potvrditi příjem sdělení vlády Nového Zélandu ze dne 7. listopadu 1946, navrhující úpravu uvolnění peněz držených na Novém Zélandě Správcem nepřátelského majetku, a to podle nařízení o nepřátelském majetku, patřícím československým osobám a které se také týká peněžních částek požadovaných novozélandskými osobami na Čechoslovácích. Je shoda v tom, že podle dojednání mezi oběma vládami, pokud se tkne uvolnění uvedených peněžních