dnes je 16.4.2024

Input:

71/1951 Sb., Vyhláška o Dodatkové dohodě k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsané v Haagu 24. června 1948

č. 71/1951 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. července 1951
o Dodatkové dohodě k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dně 20. ledna 1923, podepsané v Haagu dne 24. června 1948
Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsaná v Haagu dne 24. června 1948 a uvedená se souhlasem presidenta republiky vládní vyhláškou č. 227/1948 Sb. v prozatímní platnost podle § 1 zákona č. 158/1923 Sb. a podle č. VII zákona č. 109/1926 Sb. byla dne 2. prosince 1948 schválena Národním shromážděním a dne 24. června 1949 ratifikována presidentem republiky.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 14. února 1951.
Vzhledem k ustanovení svého článku IV dodatková dohoda vstoupila v účinnost dne 28. února 1951.
 
Široký v. r.