dnes je 5.3.2024

Input:

73/1945 Sb., Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty

č. 73/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 6. září,
kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty.
K návrhu vlády ustanovuji:
Čl. I.
Ustanovení §§ 56, 57, 58, 59 a 91 platového zákona č. 103/1926 Sb. se mění a znějí takto:
§ 56.
Služné mimořádných profesorů.
Služné mimořádných profesorů se stanoví v ročních částkách takto:
 
1. stupeň
45 120,- K
2. stupeň
48 720,- K
3. stupeň
52 320,- K
4. stupeň
55 920,- K
5. stupeň
59 520,- K
6. stupeň
63 120,- K
7. stupeň
66 720,- K
§ 57.
Činovné mimořádných profesorů.
(1) Činovné mimořádných profesorů se vyměří podle skupiny míst A, B, C, D (§ 12) a stanoví se pro všechny stupně služného v ročních částkách takto:
 
ve skupině míst A
16 896,- K
ve skupině míst B
14 532,- K
ve skupině míst C
12 168,- K
ve skupině míst D
9 804,- K
(2) Ustanovení § 12, odst. 8 platí obdobně.
§ 58.
Služné řádných profesorů.
(1) Služné řádných profesorů se stanoví v ročních částkách takto:
 
1. stupeň
54 000,- K
2. stupeň
58 500,- K
3. stupeň
63 000,- K
4. stupeň
67 500,- K
5. stupeň
72 000,- K
6. stupeň
76 500,- K
7. stupeň
81 000,- K
(2) Řádným profesorům, kteří strávili se služným 7. stupně aspoň tři roky a vykazují zvláště vynikající práce ve svém vědním oboru, může být výjimečně vládou k souhlasnému návrhu ministerstva školství a osvěty a ministerstva financí po slyšení zvláštní komise vysokých škol povoleno další zvýšení služného až o částku 13 560,- K ročně. Podrobnosti určí vládní nařízení.
§ 59.
Činovné řádných profesorů.
(1) Činovné řádných profesorů se vyměří podle skupin míst A, B, C, D (§ 12) a stanoví se v ročních částkách takto:
 
Ve skupině míst
pro služné
 
1. až 4. stupně
5. až 7. stupně
 
K
A
20 520,-
24 324,-
B
17 652,-
20 916,-
C
14 784,-
17 520,-
D
11 904,-
14 112,-
(2) Ustanovení § 12, odst. 8 platí obdobně.
§ 91.
Remunerace a činovné.
(1) Při prvém ustanovení náleží asistentu remunerace na služebním místě systemisovaném:
 
v první služební skupině

ve služebním roce
ve skupině míst
A
B
C
D
ženatému
svobodnému
ženatému
svobodnému
ženatému
svobodnému
ženatému
svobodnému
K
prvém
28 560
21 768
27 420
20 904
26 280
20 028
25 140
19 164
druhém
30 720
23 160
29 496
22 236
28 272
21 312
27 036
20 388
 
ve druhé služební skupině

ve služebním roce
ve skupině míst
A
B
C
D
 
 
 
 
 
 
 
 
ženatému
svobodnému
ženatému
svobodnému
ženatému
svobodnému
ženatému
svobodnému
 
K
prvém
22 680
19 080
21 780
18 324
20 868
17 556
19 968
16 800
druhém
24 000
20 088
23 040
19 296
22 080
18 492
21 120
17 688
(2) Při opětném ustanovení náleží asistentu na služebním místě systemisovaném:
 
v první služební skupině
 
a činovné ve skupině míst
ve služebním roce
remunerace
 
 
A
B
C
D
 
K
třetím až pátém
23 520
12 600
10 836
9 072
7 308
šestém až osmém
26 160
12 600
10 836
9 072
7 308
ve druhé služební skupině
 
 
a činovné ve skupině míst
ve služebním roce
remunerace
 
 
A
B
C
D
 
K
třetím až pátém
18 360
12 240
10 536
8 820
7 104
šestém až osmém
23 520
12 240
10 536
8 820
7 104
(3) Asistentům