dnes je 29.3.2023

Input:

73/2023 Z.z., Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 475/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

73/2023 Z. z.
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. marca 2023,
ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 475/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozhodnutím č. 475/2022 Z. z. z 19. decembra 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí boli podľa § 181 ods. 3 písm. d) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásené voľby poslancov obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce, okres Levice, a to z dôvodu zániku mandátu dvoch poslancov obecného zastupiteľstva vzdaním sa funkcie.
Z dôvodu, že rozsudkom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zo 7. februára 2023 č. 12Svp/1/2023 boli voľby do obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce, konané 29. októbra 2022, vyhlásené za neplatné a bude potrebné vykonať voľby do obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce v počte poslancov určenom pre volebné obdobie rokov 2022 - 2026
zrušujem
vyhlásenie volieb dvoch poslancov obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce uvedenej v prílohe č. 1 rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 475/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.
 
Boris Kollár v. r.