dnes je 2.10.2023

Input:

74/1947 Sb.,

č. 74/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 16. května 1947
o opravě tiskové chyby v příloze k zákonu ze dne 19. prosince 1945, č. 12 Sb. z roku 1946, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku.
V čl. 6, odst. 5, větě druhé, ústavního dekretu o obnovení právního pořádku ve znění, obsaženém v příloze k zákonu č. 12/1946 Sb., se slova „podle odstavce 2“ opravují na slova „podle odstavce 4“.
 
Nosek v. r.