dnes je 8.12.2023

Input:

74/1957 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, platné do 9.6.1994

č. 74/1957 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 4. prosince 1957
o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví.
Mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky byla v Berlíně dne 24. srpna 1956 sjednána Dohoda o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví.
Vláda schválila Dohodu dne 14. listopadu 1956. Schválení Dohody vládou Německé demokratické republiky bylo notifikováno dne 2. října 1956 a schválení Dohody vládou Československé republiky bylo notifikováno dne 4. prosince 1956.
Podle svého článku 17 Dohoda vstoupila v platnost dne 4. prosince 1956.
České znění této Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.1)
 
David v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Na straně 37