dnes je 2.10.2023

Input:

75/1947 Sb., Londýnská dohoda o německých patentech

č. 75/1947 Zb.
LONDÝNSKÁ DOHODA O NĚMECKÝCH PATENTECH.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!
DNE 27. ČERVENCE 1946 BYLO SJEDNÁNO V LONDÝNĚ TOTO KONEČNÉ USNESENÍ S DOHODOU:
(Překlad.)
Konečné usnesení londýnské konference za účasti zástupců určitých členských států I.A.R.A. za účelem prozkoumání otázek spojených se zacházením s německými patenty.
Konference svolaná na pozvání vlád republiky francouzské, Spojeného království a Spojených států amerických, konala schůze v Londýně od 15. do 27. července 1946.
Konference se zúčastnily tyto delegace:
 
 
Delegáti:
Poradci:
Vláda australská
p. H. F. E. Whitlam
p. L. B. Davies
Vláda belgická
p. J. Hamels
Baron de Lettenhove
Vláda kanadská
Dr.E.H. Coleman
p. K.J.Burbridge
 
 
p. P.H.Russell
Vláda československá
p. Celestin Šimr
p. V. Sedláček
 
 
p. B. Stuchlý
 
 
p. J. Rieger
 
 
p. F. Vohryzek
 
 
p. J. Vojáček
Vláda dánská
p. Ehrenreich-Hansen
sl. Julie Olsen
 
 
pí Jansen Simonsen
Vláda francouzské republiky
p. R. Monmayou p.
P. Dreyfus
 
p. E. Mathon p.
O. Pichot
Vláda lucemburská
p. A. De Muyser
 
Vláda nizozemská
Dr. H. Gelissen
p. J.Al
 
p.J. Dyckmeester
Dr. J. M. Fehmers
 
 
Dr. A. Koerts
 
 
Dr. H. Jonker
Vláda norská
p. Bredo Stabell
p. Jacques Raeder
 
Dr. Haraald Aarflot p. Johan Helgeland
 
Vláda Spojeného království
Sir Harold Saunders
p. J. L. Blake
Vláda Spojených států amerických
p. Casper W. Ooms
p. Bennet Boskey
 
 
p. Francis Brown
 
 
p. John Green
 
 
p. Howlan H. Sargeant
 
 
p. James Simsarian
 
 
p. Robert Terrill
Vláda Jihoafrické unie
p. G. D. Louw
p. E. Swart nebo p. D. B. Sole
Sir Harold Sanders (Spojené království) byl zvolen za presidenta konference a pp. H. W. Clarke a T. H. Mobbs za sekretáře.
Konference vypracovala dohodu, jejíž text je uveden v příloze k tomuto konečnému usnesení (Final Act.). Tato dohoda byla podepsána jménem vlád republiky francouzské, Holandska, Spojeného království a Spojených států amerických. Všechny ostatní vlády zastoupené na konferenci mohou přistoupiti k dohodě podepsáním do 31. prosince 1946. Ostatní členské státy Spojených národů a neutrální státy rovněž se mohou státi smluvními stranami v této dohodě. Delegace Australie, Kanady, Československa a Jihoafrické Unie doporučí svým příslušným vládám, aby dohoda byla podepsána jejich jménem.
Na konferenci byly přijaty tyto resoluce:
Resoluce č. 1:
Aby bylo zajištěno splnění dohody navržené v příloze, všechny vlády, jejichž delegace podepsaly tento Final Act, se zavazují, že počínaje 1. srpnem 1946, až do jejich rozhodnutí o podepsání této dohody, ani neprodají, ani nepřevedou, ani nezatíží, ani neomezí svých práv při udělování licencí k patentům spadajícím pod uvedenou dohodu, ani nepodniknou jiných kroků, které by měly rušivý vliv na jejich schopnost splnit podmínky dohody.
Vláda, která se rozhodne, že dohodu nepodpíše, okamžitě oznámí toto rozhodnutí vládě Spojeného království, která sdělí tuto informaci všem ostatním vládám zastoupeným na konferenci.
Australská delegace si přeje, aby byl zaznamenán její naprosto kladný postoj k resoluci, že však není s to vázati australskou vládu.
Resoluce č. 2:
Každá delegace doporučí své vládě, aby přikázala svým delegátům u IARA, aby podporovali