dnes je 25.2.2024

Input:

75/1962 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú.l., o hořlavých kapalinách

č. 75/1962 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 19. července 1962
o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú. l., o hořlavých kapalinách
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 6 odst. 1 vládního nařízení č. 1/1962 Sb., o hořlavých výbušinách.
§ 1
Zrušuje se vyhláška č. 164/1953 Ú. l., o hořlavých kapalinách, protože výroba, manipulace, skladování a doprava hořlavých kapalin byly upraveny státní normou.1)
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
První náměstek ministra:
Kudrna v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1ČSN 65 0201 „Požární předpisy o výrobě, manipulaci, skladování a dopravě hořlavých kapalin“, jejíž platnost byla vyhlášena vyhláškou č. 65/1961 Ú. l.