dnes je 3.12.2023

Input:

76/1970 Sb., Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb., č. 92/1968 Sb. a č. 180/1968 Sb.

č. 76/1970 Zb.
[zrušené nepriamo č. 194/1994 Z.z.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 9. července 1970,
jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb., č. 92/1968 Sb. a č. 180/1968 Sb.
Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s Federálním výborem pro zemědělství a výživu, s Ústřední radou Československého revolučního odborového hnutí a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 144 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákonů č. 141/1965 Sb., č. 116/1967 Sb., č. 89/1968 Sb., č. 161/1968 Sb. a č. 71/1970 Sb.:
Čl. I
Zrušuje se § 47a vyhlášky Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb., č. 92/1968 Sb. a č. 180/1968 Sb.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1970.
 
Ministr:
Štanceľ v. r.