dnes je 16.4.2024

Input:

78/1965 Sb., Vyhláška ministra spravedlnosti a generálního prokurátora, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 151/1961 Sb., o rejstříku trestů

č. 78/1965 Zb.
[zrušené nepriamo č. 54/1970 Zb.]
Vyhláška
ministra spravedlnosti a generálního prokurátora
ze dne 16. července 1965,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 151/1961 Sb., o rejstříku trestů
Ministr spravedlnosti a generální prokurátor stanoví k provedení zákona č. 141/1961 Sb. ve znění zákona č. 75/1965 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád):
Článek I
Vyhláška ministra spravedlnosti a generálního prokurátora č. 151/1961 Sb., o rejstříku trestů, se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 2 odst. 1 zní:
„(1) Do rejstříku trestů se zapisují pravomocná odsouzení pro trestný čin a pro provinění a přestupek podle zákona č. 58/1965 Sb., kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilností a příživnictví, a to i když od potrestání bylo upuštěno.“
2. Ustanovení § 5 odst. 2 zní:
„(2) Ve výpisu z rejstříku trestů se uvedou všechna dosud nezahlazená odsouzení pro trestné činy, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by odsouzen nebyl (§ 39 odst. 3, § 45 odst. 3, § 50 odst. 2, § 60 odst. 4 a § 70 odst. tr. zák.) a všechna odsouzení pro provinění a přestupek podle zákona č. 58/1965 Sb., kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilností a příživnictví, pokud nejsou starší tří let.“
Článek II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
První náměstek generálního prokurátora:
David v. r.
Ministr spravedlnosti:
dr. Neuman v. r.