dnes je 21.5.2024

Input:

79/1947 Sb., Vyhláška o dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží

č. 79/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 14. května 1947
o dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží.
Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží, sjednaná v Moskvě dne 12. dubna 1946, byla uvedena se souhlasem presidenta republiky v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. května 1946, č. 157 podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb. Ústavodárné Národní shromáždění projevilo s ní souhlas dne 12. února 1947 a dne 16. března 1947 byla presidentem republiky ratifikována.
 
Masaryk v. r.