dnes je 21.4.2024

Input:

79/1962 Sb., Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje účinnost zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, na úsek stavební investiční výstavby JZD, platné do 30.6.1964

č. 79/1962 Zb.
[zrušené č. 109/1964 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. srpna 1962,
kterým se rozšiřuje účinnost zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, na úsek stavební investiční výstavby JZD
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 2 odst. 2 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
§ 1
Účinnost zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, se rozšiřuje na závazkové poměry vznikající při provádění stavební investiční výstavby (včetně melioračních prací)
a) jednotných zemědělských družstev,
b) společných družstevních podniků zřízených podle § 33 a násl. zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech, nově zařazené do plánu zemědělské investiční výstavby počínaje rokem 1963, schváleného okresním národním výborem, a to ať jde o dodavatelský způsob výstavby nebo o výstavbu prováděnou svépomocí.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Široký v. r.