dnes je 21.4.2024

Input:

8/1948 Sb., Vyhláška, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku

č. 8/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 17. ledna 1948,
jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku.
Ministr financí vyhlašuje podle ustanovení § 6, odst. 1 zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, ve spojení s ustanovením § 2 zákona ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku, a podle § 28 zák. č. 185/1947 Sb.:
Čl. I.
(1) K přijetí přiznání podle §§ 10 a 19 zák. č. 185/1947 Sb. a k vyměření mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku fysickým osobám, které podléhají dávce z majetkového přírůstku a dávce z majetku podle zákona č. 134/1946 Sb. a které měly dne 31. prosince 1947 bydliště v tuzemsku nebo zde pobývaly déle jednoho roku, jsou příslušné po případě se tímto delegují tytéž berní správy, které jsou příslušné pro vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku podle § 66, odst. 1 zák. č. 134/1946 Sb., po případě byly k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku delegovány buď vyhláškou ministerstva financí ze dne 8. listopadu 1946, č. 209 Sb., jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku, nebo v jednotlivých případech rozhodnutím podle § 67, odst. 2 zák. č. 134/1946 Sb.
(2) K přijetí přiznání podle §§ 10 a 19 zák. č. 185/1947 Sb. a k vyměření mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku fysickým osobám, které měly dne 31. prosince 1947 bydliště v tuzemsku nebo zde pobývaly déle jednoho roku a které dávce nepodléhají, delegují se berní správy, v jejichž obvodě měla osoba podléhající mimořádné jednorázové dávce nebo mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku bydliště k 31. prosince 1947, nebo v jejímž obvodě pobývala déle jednoho roku.
(3) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro pozůstalosti ke dni 31. prosince 1947 neodevzdané (nerozdělené), a to i v případech, kdy dávce z majetkového přírůstku nebo dávce z majetku podléhá zůstavitel. K přijetí přiznání podle §§ 10 a 19 zák. č. 185/1947 Sb. a k vyměření mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku neodevzdaným (nerozděleným) pozůstalostem v případech, kdy pozůstalost nebo zůstavitel dávce z majetkového přírůstku ani dávce z majetku nepodléhají, jest příslušná berní správa, v jejímž obvodu jest pozůstalostní soud.
(4) Ustanovení čl. I vyhlášky ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku, ve znění čl. II vyhlášky ministerstva financí č. 209/1946 Sb., platí obdobně pro přijetí přiznání podle §§ 10 a 19