dnes je 19.4.2024

Input:

8/1949 Sb., Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o zlidovění soudnictví a zákona o územní organizaci krajských a okresních soudů

č. 8/1949 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 19. ledna 1949,
jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o zlidovění soudnictví a zákona o územní organisaci krajských a okresních soudů.
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 144, odst. 1 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 319 Sb., o zlidovění soudnictví, a podle § 6 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 320 Sb., o územní organisaci krajských a okresních soudů:
§ 1.
Dnem 1. února 1949 nabývají účinnosti:
1. zákon č. 319/1948 Sb., pokud jeho jednotlivá ustanovení nenabyla podle § 144, odst. 2 účinnosti již dříve;
2. zákon č. 320/1948 Sb.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Čepička v. r.