dnes je 26.2.2024

Input:

8/1950 Zb., Vyhláška o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění vládního nařízení č. 240/1949 Sb., kterým se provádí poštovní zákon

81950 Zb.
Vyhláška Ministerstva vnútra.
zo dňa 6. januára 1950
o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia č. 240/1949 Sb., ktorým sa vykonáva poštový zákon.
V prvej vete § 7, ods. 3 úradného slovenského znenia vládneho nariadenia č. 240/1949 Sb. sa opravuje tlačová chyba, takže táto veta správne znie takto:
„Pri cenných listoch a pri balíkoch zodpovedá podnik v rozsahu určenom v odseku 2 aj za škodu vzniknutú oneskorením v doprave, ktorým sa zásielka skazila alebo svoju cenu trvale úplne alebo čiastočne stratila.“
 
Polák v. r.