dnes je 19.4.2024

Input:

80/1947 Sb., Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Libérií

č. 80/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 14. května 1947
o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Liberií.
Obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Libérií, sjednaná v Paříži dne 21. března 1938, byla uvedena se souhlasem presidenta republiky v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1938, č. 80 Sb. podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb. Ústavodárné Národní shromáždění projevilo s ní souhlas dne 12. února 1947 a dne 26. března 1947 byla presidentem republiky ratifikována.
 
Masaryk v. r.