dnes je 25.2.2024

Input:

80/1959 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících

č. 80/1959 Zb.
[zrušené nepriamo č. 103/1964 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. prosince 1959,
kterým se mění vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 90 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení:
Čl. I
Vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících, se mění takto:
1. § 20 zní:
„Druhy dávek
Z důchodového pojištění osob samostatně hospodařících se poskytují:
1. důchody:
a) starobní,
b) invalidní,
c) vdovský (vdovecký),
d) sirotčí;
2. dávky při pracovním úrazu;
3. výchovné;
4. zvýšení důchodu pro bezmocnost;
5. zabezpečení důchodců v nemoci.“
2. § 29 zní:
„Bezplatná preventivní a léčebná péče o děti osob samostatně hospodařících
Dětem osob samostatně hospodařících mladším 15 let poskytuje stát bezplatně preventivní a léčebnou péči v plném rozsahu podle předpisů o jednotné preventivní a léčebné péci.“
Čl. II
Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede je předseda Státního úřadu sociálního zabezpečení v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Široký v. r.