dnes je 21.4.2024

Input:

81/1947 Sb., Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební zákon)

č. 81/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra techniky
ze dne 23. května 1947,
kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze  dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela).
Ministerstvo techniky vyhlašuje v dohodě s ministerstvem vnitra podle § 2 vládního nařízení č. 109/1942 Sb.:
§ 1
Z účinnosti § 1 vl. nař. č. 109/1942 Sb. se vyjímají tyto další obce v zemi české: Kralupy nad Vltavou a Trutnov.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1947.
 
Ing. Kopecký v.r.