dnes je 9.12.2023

Input:

82/1963 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v období vánoc 1963 a Nového roku 1964

č. 82/1963 Zb.
VYHLÁŠKA
Ústřední rady odborů
ze dne 21. října 1963
o přesunu pracovní doby v období vánoc 1963 a Nového roku
1964
Vláda Československé socialistické republiky na návrh Ústřední rady odborů usnesením č. 908 ze dne 16. října 1963
a) změnila usnesení vlády ze dne 12. září 1962 č. 869 o přesunu pracovní doby v roce 1963, uveřejněné vyhláškou Ústřední rady odborů č. 95/1962 Sb. tak, že stanovila tyto přesuny pracovní doby v období vánoc 1963 a Nového roku 1964:
1. úterý dne 24. prosince je dnem pracovního klidu a pracovní doba připadající na tento den se přesouvá na neděli dne 22. prosince; navzájem se přesouvá pracovní doba připadající na sobotu dne 21. prosince a na pondělí na 23. prosince;
2. úterý dne 31. prosince je dnem pracovního klidu a pracovní doba připadající na tento den se přesouvá na neděli na 29. prosince; navzájem se přesouvá pracovní doba připadající na sobotu dne 28. prosince a na pondělí dne 30. prosince;
b) stanovila, že tyto přesuny pracovní doby se netýkají nepřetržitě provozovaných pracovišť;
c) zdůraznila nutnost zajistit též pro období vánoc 1963 a Nového roku 1964 úkoly uložené vládním usnesením č. 869/1962, pokud jde o dopravu a spoje, bezporuchové zásobování a distribuci potravinářských výrobků, některé služby pro pracující, provoz jeslí, mateřských škol, školních družin a klubů, nakládání a vykládání vagónů a plynulé zásobování podniků s nepřetržitým provozem.
Současně vláda uložila všem ministrům, ostatním vedoucím ústředních orgánů a radám krajských národních výborů zabezpečit, aby souvislé pracovní volno v tomto období nebylo prodlužováno jakýmikoliv dalšími přesuny pracovní doby nebo jejím napracováváním, a upozornit na nepřístupnost takového svévolného postupu ředitele výrobních hospodářských jednotek, podniků a závodů.
 
Předseda:
Zupka v. r.