dnes je 16.4.2024

Input:

83/1949 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vl. nařízení č. 10/1949 Sb., kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut

č. 83/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 28. března 1949
o opravě tiskových chyb ve vládním nařízení ze dne 18. ledna 1949, č. 10 Sb., kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut (statut komunálních podniků).
Ve druhé větě § 27, odst. 5 vl. nař. č. 10/1949 Sb. se opravují tiskové chyby, takže začátek této věty zní „V takovém případě volí a odvolává čtyři členy představenstva a čtyři náhradníky národní výbor, . . .“.
 
Za ministra:
Adamec v. r.