dnes je 25.2.2024

Input:

85/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o doplnění Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě (č. 13/1963 Sb.)

č. 85/1963 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. října 1963
o doplnění Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě (č. 13/1963 Sb.)
Nótou velvyslanectví Československé socialistické republiky v Paříži ze dne 27. června 1963 a nótou velvyslanectví Republiky Senegal v Paříži ze dne 1. října 1963 byla sjednána dohoda mezi vládami Československé socialistické republiky a Republiky Senegal o doplnění Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě (č. 13/1963 Sb.).
Doplněk vstoupil v platnost dnem 1. října 1963.
Český překlad nót velvyslanectví Československé socialistické republiky v Paříži a velvyslanectví Republiky Senegal v Paříži se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
Velvyslanectví Československé socialistické republiky projevuje úctu velvyslanectví Republiky Senegal a má čest mu sdělit, že vláda Československé socialistické republiky souhlasí s tím, aby Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě podepsaná v Praze dne 20. června 1962 byla doplněna tímto ustavením:
„1a) Zařízení a nářadí dovezené leteckými podniky určenými jednou ze smluvních stran, kterého má být použito na mezinárodním letišti druhé smluvní strany k zavedení nebo provozování mezinárodních leteckých služeb zajišťovaných těmito leteckými podniky, bude osvobozeno do všech cel, inspekčních poplatků a ostatních podobných poplatků a dávek za podmínky, že zůstane na uvedeném letišti.“
Velvyslanectví Československé socialistické republiky má čest navrhnout, aby v případě, že vláda Republiky Senegal s uvedeným doplňkem vysloví souhlas, tato nóta a odpověď na ni tvořily dohodu vlády Československé socialistické republiky a vlády Republiky Senegal v této věci a aby navrhovaný doplněk vstoupil v platnost dnem odpovědi velvyslanectví Republiky Senegal.
Velvyslanectví Československé socialistické republiky používá této příležitosti, aby znovu ujistilo velvyslanectví Republiky Senegal svou hlubokou úctou.

Velvyslanectví
Republiky Senegal
Paříž
Senegalské velvyslanectví projevuje úctu velvyslanectví Československé socialistické republiky a má čest potvrdit příjem jeho nóty č. 2176/63 z 27. června 1963.
Velvyslanectví Republiky Senegal používá této příležitosti, aby znovu ujistilo velvyslanectví Československé socialistické republiky svou hlubokou úctou.

Velvyslanectví
Československé socialistické republiky Paříž