dnes je 21.7.2024

Input:

87/1951 Sb., Vyhláška o rozšíření platnosti protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951

č. 87/1951 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 6. listopadu 1951
o rozšíření platnosti protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951.
Protokol k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947, sjednaný v Torquay dne 21. dubna 1951 (vládní vyhláška č. 51/1951 Sb.) byl dne 19. září 1951 podepsán za Rakousko a dne 7. září 1951 za republiku Peru.
Platnost uvedeného protokolu se podle ustanovení jeho odstavce 11 písm. (b) rozšiřuje dnem 19. října 1951 na Rakousko a dnem 7. října 1951 na republiku Peru, jež se od zmíněných dat staly smluvními stranami Všeobecné dohody o clech a obchodu.
 
Široký v. r.