dnes je 8.12.2023

Input:

88/1965 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky

č. 88/1965 Zb.
[zrušené nepriamo č. 134/1970 Zb.]
Zákonné opatření
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 11. srpna 1965
o změně zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle článku 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
Čl. I
Ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, se zrušuje.
Čl. II
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Novotný v. r.
v z. dr. Kyselý v. r.
Lenárt v. r.