dnes je 26.2.2024

Input:

89/1947 Sb., Zákon, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami

č. 89/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 7. května 1947,
kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami, se zrušuje dnem, který vyhlásí ministr výživy ve Sbírce zákonů a nařízení.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr výživy.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Majer v. r.