dnes je 17.4.2024

Input:

89/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o vzájemných právních stycích ve věcech občanských i trestních, podepsané ve Varšavě 21.1.1949, platné do 18.4.1962

č. 89/1949 Zb.
[zrušené č. 66/1962 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 15. března 1949
o Smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o vzájemných právních stycích ve věcech občanských i trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. ledna 1949.
Mezi republikou Československou a republikou Polskou byla ve Varšavě dne 21. ledna 1949 sjednána Smlouva o vzájemných právních stycích ve věcech občanských i trestních s Dodatkovým protokolem z téhož dne. Smlouva s Dodatkovým protokolem byla schválena Národním shromážděním dne 23. února 1949 a byla ratifikována presidentem republiky dne 29. února 1949.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 10. března 1949. Podle svého čl. 89 nabývá účinnosti měsíc po výměně ratifikačních listin, t. j. dne 10. dubna 1949.
Text této Smlouvy a Dodatkového protokolu se vyhlašuje v příloze ke Sbírce zákonů.1
1) Na straně 207.
 
Dr. Clementis v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1) Na straně 207.