dnes je 22.6.2024

Input:

9/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsané v Praze dne 4. července 1947

č. 9/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 17. prosince 1948
o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce podepsané v Praze dne 4. července 1947.
Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, s přílohami, sjednaná v Praze dne 4. července 1947 a uvedená podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č.158 Sb. a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb. se souhlasem presidenta republiky v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 16. prosince 1947, č. 10 Sb. z r. 1948, byla dne 18. března 1948 schválena Národním shromážděním a dne 27. října 1948 byla ratifikována presidentem republiky.
Ratifikační listiny byly vyměněny ve Varšavě dne 7. prosinec 1948, a tímto dnem nabyla Úmluva podle ustanovení svého čl. V mezinárodní účinnosti.
 
Dr. Clementis v. r.