dnes je 5.3.2024

Input:

9/2024 Z.z., Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, o uložení kolektívnej zmluvy vyšššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru, o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, o dodatku č. 18 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb a Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky a o dodatku č. 10 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb a Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb

9/2024 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 18. januára 2024 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2024 z 21. decembra 2023 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a
Odborovým zväzom hasičov a Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2024 z 29. decembra 2023 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a
Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.
3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na rok 2024 z 29. decembra 2023 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a
Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.
4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2024 z 3. januára 2024 uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky

a
Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže.
5. Dodatok č. 18 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8, Dodatku č. 9, Dodatku č. 10, Dodatku č. 11, Dodatku č. 12, Dodatku č. 13, Dodatku č. 14, Dodatku č. 15, Dodatku č. 16 a Dodatku č. 17 uzavretý 15. decembra 2023 medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb

a
Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky.
6. Dodatok č. 10 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 1. apríla 2015 uzatvorený 20. decembra 2023 medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb

a
Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb.