dnes je 22.2.2024

Input:

91/1948 Sb., Vládní nařízení o dodatečném soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy

č. 91/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. dubna 1948
o dodatečném soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3, odst. 3 zákona ze dne 11. července 1947, č. 142 Sb., o revisi první pozemkové reformy, ve znění zákona ze dne 21. března 1948, č. 44 Sb.:
§ 1.
(1) U osob, které v době od 11. července 1947 do 11. srpna 1947 právním jednání mezi živými zcela nebo zčásti zcizily nebo reálně rozdělily pozemkový majetek uvedený v § 1, odst. 1 a 2 vládního nařízení ze dne 8. listopadu 1947, č. 194 Sb., o soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách, se provede dodatečný soupis tohoto i ostatního jejího pozemkového majetku uvedeného v § 1, odst. 1 a 2 vl. nař. č. 194(1947 Sb., podle stavu ke dni 11. července 1947.
(2) Soupisem jsou povinny osoby, které byly vlastníky pozemkového majetku uvedeného v odstavci 1 ke dni 11. července 1947.
§ 2.
Soupisovou přihlášku pozemkového majetku uvedeného v § 1 nutno podati do 15 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení; tiskopisy lze obdržeti u ministerstva zemědělství, na Slovensku u pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy.
§ 3.
Pokud v tomto nařízení není stanoveno jinak, platí pro dodatečný soupis ustanovení vládního nařízení č. 194/1947.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Široký v. r. Kopecký v. r.
Laušman v. r. Fierlinger v. r.
Zápotocký v. r. Ďuriš v. r.
Dr. Clementis v. r. Krajčír v. r.
arm. gen. Svoboda v. r. Petr v. r.
Dr. Ševčík v.r. Dr. Ing. Šlechta v. r.
Dr. Gregor v. r. Dr. Neuman v. r.
Nosek v. r. Erban v. r.
Dr. Dolanský v. r. Plojhar v. r.
Dr. Nejedlý v. r. Ing. Jankovcová v. r.
Dr. Čepička v. r. Dr. Šrobár v. r.