dnes je 17.4.2024

Input:

92/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění § 1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1937, č. 238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady, platné do 31.7.1954

č. 92/1948 Zb.
[zrušené č. 36/1953 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. dubna 1948,
jímž se mění § 1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1947, č. 238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 36a zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb., na ochranu republiky, ve znění § 5 zákona ze dne 13. května 1936, č. 130 Sb.:
Čl. I.
Ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1937, č. 238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady, se mění a zní:
㤠1.
Rozhodovati o vojenské zradě (§ 6 zákona na ochranu republiky) a o nepřekažení nebo neoznámení vojenské zrady (§ 12 zákona na ochranu republiky) náleží:
krajskému soudu trestnímu v Praze i pro obvody krajských soudů v Liberci, České Lípě, Litoměřicích, Mostě a Táboře,
krajskému soudu v Plzni i pro obvody krajských soudů v Českých Budějovicích, Chebu, Klatovech a Písku,
krajskému soudu v Hradci Králové i pro obvody krajských soudů v Mladé Boleslavi, Kutné Hoře, Chrudimi a Jičíně,
krajskému soudu trestnímu v Brně i pro obvody krajských soudů v Uherském Hradišti, Novém Jičíně, Jihlavě a Znojmě,
krajskému soudu v Olomouci i pro obvody krajských soudů v Opavě a Ostravě,
krajskému soudu v Bratislavě i pro obvody ostatních krajských soudů podřízených hlavnímu soudu v Bratislavě,
krajskému soudu v Košicích i pro obvody ostatních krajských soudů podřízených hlavnímu soudu v Košicích.“
Čl. II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři spravedlnosti, národní obrany a vnitra.
 
Gottwald v. r.
Dr. Šrobár v. r.
 
 
Široký v. r. Dr.
Čepička v. r.
Laušman v. r.
Kopecký v. r.
Zápotocký v. r.
Krajčír v. r.
Dr. Clementis v. r.
Petr v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.
Dr. Ševčík v.r.
Dr. Neuman v. r.
Dr. Gregor v. r.
Erban v. r.
Nosek v. r.
Plojhar v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Ing. Jankovcová v. r.