dnes je 22.6.2024

Input:

92/1950 Sb., Vyhláška o zániku činnosti státních veterinárních vyšetřovacích ústavů

č. 92/1950 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti
ze dne 8. června 1950
o zániku činnosti státních veterinárních vyšetřovacích ústavů.
Ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti vyhlašují podle § 3 odst. 4 nařízení č. 240/1897 ř. z., o zřizování státních ústavů pro zkoumání potravin a předmětů potřeby druhu uvedeného v zákoně č. 89/1897 ř. z.:
Dnem 1. června 1950 přestaly působit státní veterinární vyšetřovací ústavy v Brně, Českých Budějovicích, Jihlavě, Plzni, Hradci Králové, Karlových Varech, Opavě, Liberci a Olomouci, jejichž zřízení bylo vyhlášeno vyhláškami ministrů vnitra a spravedlnosti č. 6/1943 Sb., č. 115/1944 Sb. a č. 7/1945 Sb. (d.n.), ministrů zdravotnictví a spravedlnosti č. 103/1948 Sb., č. 104/1948 Sb. a č. 105/1948 Sb., vesměs ve znění vyhlášky ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti č. 38/1949 Sb., a vyhláškami ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti č. 26/1949 Sb., a č.78/1949 Sb. Působnost těchto ústavů v oboru zkoumání poživatin vykonávají nadále pobočky Státního zdravotnického ústavu zřízené v sídlech dosavadních veterinárních vyšetřovacích ústavů.
 
Dr. Rais v. r.
Plojhar v. r.