dnes je 26.5.2024

Input:

94/1948 Sb., Vyhláška o změně přehledů sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice a jejich vzájemným vztahem, obsaženým v příloze 1 k branným předpisům

č. 94/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra
ze dne 16. dubna 1948
o změně přehledů sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice s jejich vzájemným vztahem, obsaženým v příloze 1 k branným předpisům.
Přehled sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice, s jejich vzájemným vztahem, obsažené v příloze 1 k vládnímu nařízení ze dne 15. září 1927, č. 141 Sb., jímž se vydávají nové branné předpisy, a upravené vyhláškou ministerstva národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra ze dne 16. prosince 1937, č. 279 Sb., se podle § 6, odst. 1 branných předpisů vydaných uvedeným vládním nařízením zrušují a nahrazují přehledy, obsaženými v příloze připojené k této vyhlášce.
 
arm gen. Svoboda v. r.
 
PŘEHLED
sídel vojenských doplňovacích úřadů s jejich vztahem k politickým úřadům.
B. PŘEHLED
sídel politických úřadů I. stolice s jejich vztahem k vojenským úřadům.
(Přehledy uveřejněny v částce 37/1948 Sb.)