dnes je 9.12.2023

Input:

95/1964 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství

č. 95/1964 Zb.
[zrušené nepriamo č. 70/1973 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. května 1964,
jímž se mění vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 45 zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech, a podle zákona č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství:
Čl. I
Vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, se mění takto:
1. § 2 odst. 3 písm. c) zní:
„c) jednoho lékaře, a to krajského odborníka pro gynekologii a porodnictví.“
2. § 11 zní:
„Za umělé přerušení těhotenství povolené z důvodů uvedených v § 5 odst. 2 stanoví interrupční komise k částečnému krytí ošetřovacích nákladů příplatek v částce od 200, - do 800, - Kčs. Příplatek se platí hotově, o jeho zaplacení se vydá ošetřované ženě potvrzení. Od stanovení příplatku může být upuštěno ve výjimečných případech.“
Čl. II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.
Lenárt v. r.