dnes je 2.10.2023

Input:

96/1947 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví lhůty podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek

č. 96/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. května 1947,
kterým se stanoví lhůty podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 2, § 2, § 3, § 4, odst. 2 a § 5, odst. 1 zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek:
§ 1
Lhůty podle § 1, odst. 2, § 2, § 4, odst. 2 a § 5, odst. 1 zák. č. 125/1946 Sb. počínají dnem 12. června 1946 a končí dnem 30. června 1948.
§ 2
Prioritní lhůty v oboru ochranných známek, na něž se vztahuje ustanovení § 3 zák. č. 125/1946 Sb., se prodlužují do 31. prosince 1947.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Ursíny v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
Masaryk v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Zmrhal v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ing. Kopecký v. r.
Hála v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Procházka v.r.
Majer v. r.
Dr. Franek v. r.
Dr. Clementis v. r.
Lichner v. r.