dnes je 22.6.2024

Input:

98/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů

č. 98/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. dubna 1946,
kterým se provádí zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů:
Daň z cukru.
§ 1.
(K § 1 zákona.)
(1) Syrupem k lidskému požívání nezpůsobilým ve smyslu § 1, odst. 1, č. 1 zákona se rozumějí toliko tmavě zbarvené a odporně chutnající zbytky z výroby řepného cukru, které obsahují na 100 % sušiny (stupně Ballingovy oBg) méně než 74 % cukru všeho druhu (t.j., které vykazují kvocient čistoty-méně než 74) a které mají více než 8 % popele.
(2) Řepovým cukrem ve smyslu § 1, odst. 2 zákona se rozumějí nejenom sladidla získaná z řepy difusí, ale i jakýmkoli jiným způsobem.
(3) Za výrobu předmětů ve smyslu § 1, odst. 2 zákona se považuje na př. zpracování řepní moučky v pekárnách, cukrárnách a pivovarech. Za takové se však nepovažuje zpracování na kávové náhražky, pokud tu dojde k úplnému zkaramelisování cukru.
Daň z minerálních olejů.
§ 2.
(K § 14 zákona.)
(1) Veškeré záznamy a ohlášky pro vyskladňování minerálních olejů z rafinerií minerálních olejů, tedy jmenovitě ohlášky o vyskladnění podávané úřadům výběrčím i dozorčím, dále rejstříky ohlašovací a prodejní, jest používati vždy jen pro jednu z daňových sazeb uvedených v § 14 zákona; k snadnému rozlišování olejů buďtež zřetelně označovány takto:
a) jde-li o minerální oleje, jejichž hutnota nedosahuje 810 stupňů nebo o t.zv. tekutý pohonný plyn, písmenou A;
b) jde-li o minerální oleje o hutnotě 810 stupňů nebo vyšší a o viskositě do 3 stupňů E při 20 stupních C, písmenou B;
c) jde-li o minerální oleje o hutnotě 810 stupňů nebo vyšší a o viskositě nad 3 stupně E při 20 stupních C, písmenou C.
(2) V ohláškách o vyskladnění, označených písmenou B nebo C, jest vyznačiti v posledním sloupci, že jde o oleje hutnoty 810 stupňů nebo vyšší a o viskositě do 3 stupňů E, po případě o oleje o viskositě nad 3 stupně E.
(3) Určování viskosity minerálních olejů se děje způsobem, jejž určí ministr financí, jde-li o Slovensko v dohodě s pověřencem financí.
(4) Způsobem uvedeným v odstavci 1 jest označiti též záznamy o příjmu, záznam vzor 6 a záznamy o vyskladnění vzorků, předepsané pro rafinérie minerálních olejů.
(5) Označení písmenami podle předcházejících ustanovení buďtež provedena na prvé straně ohlášek nebo záznamů, a to na levé straně jejich horní části.
(6) Při uvádění jednotlivých položek rejstříků a záznamů nutno uvésti před každým číslem příslušné označení písmenem, na př. A/327, B/145 a C/262.
(7) Ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 20. července 1935, č. 166 Sb., kterým se provádí zákon ze dne 12. dubna 1935, č. 78 Sb., jímž se mění některá ustanovení o spotřební dani z minerálních olejů, se zrušuje.
Daň z masa.
Všeobecná ustanovení. (K §§ 40-42 zákona.)
§ 3.
(1) Skotem se rozumějí krávy, býci, voli, mladý skot a telata