dnes je 14.4.2024

Input:

Komentár k ZP § 142 Prekážky na strane zamestnávateľa

31.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.10 Komentár k ZP § 142 Prekážky na strane zamestnávateľa

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 142

Prekážky na strane zamestnávateľa


  • Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

  • Ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, poskytne mu zamestnávateľ náhradu mzdy najmenej 50 % jeho priemerného zárobku.

  • Ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

  • Ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne