dnes je 18.4.2024

Input:

Komentár k ZP § 96b Náhrada za stratu času

11.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.5 Komentár k ZP § 96b Náhrada za stratu času

JUDr. et Mgr. Jozef Toman; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 96b

Náhrada za stratu času

Zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve alebo so zástupcami zamestnancov dohodnúť, že za čas pracovnej cesty mimo rámca rozvrhu pracovnej zmeny, ktorý nie je prácou nadčas alebo pracovnou pohotovosťou, patrí zamestnancovi dohodnutá peňažná náhrada alebo náhradné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku.


Komentár

§ 96b: [Náhrada za stratu času]

§ 96b sa od 1. januára 2013 (novelou č. 361/2012 Z. z.) upravuje nový (resp. obnovený) inštitút tzv. náhrady za straty času. Podstatou nového inštitútu je, že zamestnanec je na pracovnej ceste (§ 57 ZP), pričom čas pracovnej cesty mu zasahuje do času, ktorý už je mimo rámca jeho pracovnej zmeny určenej na deň pracovnej cesty a nejde ani o pracovnú pohotovosť